นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง Health For Your life ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือบทความต่างๆที่เอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ ทาง Health For Your life สามารถทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆได้โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน