การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และพื้นฐานทางด้านโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพร่างกายและอายุของมนุษย์เพิ่มขึ้นจนทำให้มีความวิตกกังวลว่าสังคมไทยจะเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุในเวลาอันใกล้และอาจจะทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ แต่หนึ่งสิ่งที่จะสามารถทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องห่างไกลและทำได้ยากแต่แท้จริงแล้วมีวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและสามารถทำตามได้ง่าย

การออกกำลังกายสำหรับผู้สุงอายุ

ในกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมถึงแม้การออกกำลังกายจะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ออกกำลังกายเองแต่สำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายจำเป็นที่จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีกิจกรรมที่สามารถทำได้ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่น การรำไทเก๊กเป็นหนึ่งในกิจกรรมการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเนื่องจากสามารถทำตามได้ง่ายๆ ช่วยในเรื่องเลือดลมและการไหลเวียนโลหิต ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและร่างกายได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกใจว่าในทุกเช้าของแต่ละวัน เราจะพบกลุ่มผู้สูงอายุรำไทเก๊กอยู่บริเวณสวนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี สำหรับการออกกำลังกายต่อมาคือการเดินเร็วซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้ปอดของผู้สูงอายุมีความแข็งแรง ใช้เวลาในการเดินวันเพียง1 ชั่วโมง นอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว ได้เหงื่อจากการออกกำลังกาย ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุจะได้เดินเล่นและพูดคุยกับลูกหลาน นอกจากได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังได้ความอบอุ่นจากการดูแลของลุกหลาน ในส่วนของการออกกำลังกายกิจกรรมต่อมาที่ทางเราขอแนะนำก็คือการว่ายน้ำซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นการขยับร่างกายอย่างช้าๆเพราะภายในน้ำจะช่วยพยุงกล้ามเนื้อและไม่ทำให้ไขข้อและส่วนต่างๆออกแรงหนักจนเกินไป ซึ่งต่างจากการวิ่งที่อาจส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายการออกกำลังกายในน้ำนอกจากสามารถผ่อนคลายความเครียดยังช่วยให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆกระชับและไขข้อมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

นอกจากกิจกรรมการออกกำลังกายที่กล่าวมาในขั้นต้นทางผู้สูงอายุสามารถทำตามได้โดยง่าย อีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปนั่นคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุก็จะสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยตัวเอง