การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และพื้นฐานทางด้านโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพร่างกายและอายุของมนุษย์เพิ่มขึ้นจนทำให้มีความวิตกกังวลว่าสังคมไทยจะเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุในเวลาอันใกล้และอาจจะทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ แต่หนึ่งสิ่งที่จะสามารถทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องห่างไกลและทำได้ยากแต่แท้จริงแล้วมีวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและสามารถทำตามได้ง่าย

การออกกำลังกายสำหรับผู้สุงอายุ

ในกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมถึงแม้การออกกำลังกายจะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ออกกำลังกายเองแต่สำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายจำเป็นที่จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีกิจกรรมที่สามารถทำได้ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่น การรำไทเก๊กเป็นหนึ่งในกิจกรรมการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเนื่องจากสามารถทำตามได้ง่ายๆ ช่วยในเรื่องเลือดลมและการไหลเวียนโลหิต ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและร่างกายได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกใจว่าในทุกเช้าของแต่ละวัน เราจะพบกลุ่มผู้สูงอายุรำไทเก๊กอยู่บริเวณสวนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี สำหรับการออกกำลังกายต่อมาคือการเดินเร็วซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้ปอดของผู้สูงอายุมีความแข็งแรง ใช้เวลาในการเดินวันเพียง1 ชั่วโมง นอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว ได้เหงื่อจากการออกกำลังกาย ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุจะได้เดินเล่นและพูดคุยกับลูกหลาน นอกจากได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังได้ความอบอุ่นจากการดูแลของลุกหลาน ในส่วนของการออกกำลังกายกิจกรรมต่อมาที่ทางเราขอแนะนำก็คือการว่ายน้ำซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นการขยับร่างกายอย่างช้าๆเพราะภายในน้ำจะช่วยพยุงกล้ามเนื้อและไม่ทำให้ไขข้อและส่วนต่างๆออกแรงหนักจนเกินไป ซึ่งต่างจากการวิ่งที่อาจส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายการออกกำลังกายในน้ำนอกจากสามารถผ่อนคลายความเครียดยังช่วยให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆกระชับและไขข้อมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

นอกจากกิจกรรมการออกกำลังกายที่กล่าวมาในขั้นต้นทางผู้สูงอายุสามารถทำตามได้โดยง่าย อีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปนั่นคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุก็จะสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยตัวเอง

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วต่างประสบปัญหาเดียวกันคืออัตราผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นสวนทางกับอัตราการเกิดที่น้อยลงทำให้ช่องว่างระยะห่างระหว่างวัยสูงอายุวัยทำงานและวัยเด็ก มีระยะห่างกันมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญและประสบปัญหาภาวะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับในหลายประเทศ ปัจจุบันนี้จึงเกิดธุรกิจที่เอื้ออำนวยและสร้างมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

การดูแลผู้สุงอายุ

แนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตกลุ่มผู้สูงอายุคือเป้าหมายสำคัญที่นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการไม่ควรพลาดเนื่องจากแนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุที่สูงขึ้นในสังคมไทยเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์และการเรียนรู้โภชนาการทางอาหารที่มีประโยชน์ทำให้อายุเฉลี่ยของมนุษย์ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์และรองรับในการให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเติบโตมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากภาวะนี้นั่นก็คือธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุเนื่องด้วยในปัจจุบันสภาพสังคมมีความเร่งรีบในแต่ละวันคนส่วนใหญ่ต่างต้องเผชิญกับปัญหารถติดทำให้เวลาในแต่ละวันลดน้อยลง คนหนุ่มสาววัยทำงานที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวจึงต้องอาศัยบริษัทให้บริการดูแลผู้สูงอายุในการเข้ามาดูแลคนในครอบครัวเนื่องจากในแต่ละวันต้องออกไปเผชิญกับการทำงานที่กดดันและสภาพการจราจรที่ติดขัดและที่สำคัญการเลือกใช้บริการบริษัทดูแลผู้สูงอายุ นอกจากเราจะได้บุคคลที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุที่เรารักไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่สูงวัยของเรา ส่วนใหญ่บุคลากรที่จะมาดูแลในอาชีพนี้ต่างได้รับการฝึกฝนและอบรมดูแลมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในส่วนนี้เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากบุคลากรเหล่านี้ อย่างน้อยทำให้เราอุ่นใจได้ในเบื้องต้นว่ามีมืออาชีพในการดูแลบุคคลที่เรารักซึ่งมีความเข้าใจในภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุและโภชนาการที่ผู้สูงอายุควรได้รับ เพื่อให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษรวมไปถึงการดูแลสุขภาพเพราะโรคภัยไข้เจ็บในผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญและป้องกันการเกิด ซึ่งในส่วนนี้เราจะได้บุคลากรมืออาชีพช่วยแบ่งเบาเพื่อความมั่นใจเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราควรทำทุกช่วงเวลาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กลับมาเสียใจภายหลัง

ซึ่งในปัจจุบันเป็นความโชคดีเป็นอย่างมากที่มีบริษัทให้บริการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นมากมาย โดยแต่ละแห่งต่างให้ความสำคัญในด้านการบริการและการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการส่งผลทำให้เรามีทางเลือกในการเลือกใช้บริการตามความต้องการและงบประมาณที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี

การสมัครฟิตเนสดีอย่างไร แล้วทำไมจึงต้องเลือกฟิตเนสเฟิรส์ท

ฟิตเนสเฟิรส์ท

ในปัจจุบันนี้ เทรนด์การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นกระแสที่คนทุกเพศ ทุกวัยหันมาให้ความสนใจ ซึ่งแน่นอนว่า แต่ละคนก็มีเป้าหมายเรื่องสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น บางคนอาจอยากลดน้ำหนัก กำจัดไขมันส่วนเกิน และบางคนก็อาจอยากมีรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม แต่การจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเหล่านี้นั้น เราอาจจะต้องใช้ความพยายามในการดูแลเรื่องอาหารการกินและเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตบางอย่าง ซึ่งก็คือ “การออกกำลังกาย” นั่นเอง หากท่านยังลังเลกับการสมัครสมาชิกฟิตเนส ลองอ่านข้อดีหลักๆ ของการเป็นสมาชิกฟิตเนสเหล่านี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

การสมัครฟิตเนสดีอย่างไร แล้วทำไมจึงต้องเลือกฟิตเนสเฟิรส์ท - 1
1. อุปกรณ์และเครื่องเล่นที่ทันสมัย และคลาสที่มีให้เลือกหลากหลาย
นี่คือข้อดีอันดับต้นๆ ของการเป็นสมาชิกฟิตเนส เพราะที่ฟิตเนสจะมีอุปกรณ์และเครื่องเล่นที่หลากหลายและได้มาตรฐาน จึงมีความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพอีกด้วย เครื่องเล่นบางชนิดยังมีตัวจับเวลาและตัวนับแคลอรี่ที่เผาผลาญไป ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินได้ว่าคุณเบิร์นได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ แต่หากคุณอยากเปลี่ยนบรรยากาศ คุณก็สามารถเลือกเข้าร่วมคลาสออกกำลังกายต่างๆ ตั้งแต่ระดับนุ่มนวลไปจนถึงระดับเข้มข้น เช่น แอโรบิค ซุมบ้า โยคะ บอดี้พั้มพ์ พิลาทิส มวยไทย โบซู และคลาสอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องท้าทายและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และอาจยังทำให้คุณได้พบปะเพื่อนใหม่ที่รักการออกกำลังกายเหมือนกันอีกด้วย

2. เทรนเนอร์มืออาชีพ
ใช่แล้ว! การมีเทรนเนอร์มืออาชีพส่วนตัวไว้คอยดูแลจะช่วยให้คุณออกกำลังได้อย่างถูกหลักวิธีและปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับสุดยอดเทคนิคดีๆ ที่ทำให้การออกกำลังกายได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และสามารถนำไปต่อยอดการออกกำลังกายในอนาคตได้อีกด้วย ยิ่งสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ท้อแท้ง่าย เทรนเนอร์ส่วนตัวของคุณจะคอยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ และคอยดูแลควบคุมเรื่องโภชนาการและตารางการออกกำลังกายของคุณอย่างใกล้ชิดทุกรายละเอียด ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเอง

3. หมดปัญหาเรื่องเวลา สภาพอากาศ และการเดินทาง
ฟิตเนสมักตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และฟิตเนสบางแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ดังนั้น จึงหมดปัญหาเรื่องตารางเวลา และยังมีความปลอดภัย เช่น เรื่องของมิจฉาชีพ และไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก สภาพอากาศก็จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณอีกต่อไป

4. สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่ฟิตเนสแต่ละแห่งจะมีห้องล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำซึ่งมอบความสะดวกสบายให้กับคุณ บางแห่งยังมีอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชุดออกกำลังกาย ผ้าซับเหงื่อ ผ้าขนหนู อุปกรณ์อาบน้ำ ฯลฯ ไว้คอยบริการ เอาใจหนุ่มสาวสายสุขภาพสุดๆ ไปเลย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาฟิตเนสเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและร่างกายที่ตั้งไว้ ที่ฟิตเนสเฟิรส์ท เราพร้อมจะพาคุณไปให้ไกลกว่าเป้าหมายที่คุณวาดหวังและพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและความสมดุลของการเทรนนิ่ง ร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องเล่นที่ครบครัน ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงคลาสต่างๆ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตอบสนองผู้เล่นทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณสมัครฟิตเนสเฟิรส์ทซิกเนเจอร์คลาส คลาสพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะของฟิตเนสเฟิรส์ท ซึ่งเป็นความท้าทายที่รอให้คุณมาพิสูจน์ เราได้รวบรวมเอาเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบ Dynamic Movement Training (DMT) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ที่คุณอาจไม่เคยสัมผัส พร้อมด้วยการออกแบบพิเศษให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของร่างกายคุณเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่น้อยที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

การสมัครฟิตเนสดีอย่างไร แล้วทำไมจึงต้องเลือกฟิตเนสเฟิรส์ท - 2
1. Pro Cycling
2. Freestyle Group Training
3. Flow Yoga
4. Hardcore
5. Dance

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับ สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ในปัจจุบันนี้เมืองไทยและทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อคนเรามีอายุที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานและความแข็งแรงของร่างกายและสมองก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ ทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆช้าและมีปัญหาต่างๆตามมามากมาย มีข้อจำกัดในการทำสิ่งต่างๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุจำนวนมากตกอยู่ในสภาวะวิตกกังวล เคร่งเครียด ซึมเศร้าไม่มีความสุข ภาวะสมองเสื่อมรวมไปถึงปัญหานอนไม่หลับ เป็นต้น เพราะฉะนั้นลูกหลานและผู้ดูแลควรให้ความสำคัญแก่การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. ออกกำลังกาย

เชิญชวนผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย ที่ไม่จำกัดว่าต้องออกแรงมากๆ อาจจะเป็นการเดินเล่น การท่องเที่ยวหรือการเต้นรำ ที่จะกระตุ้นสารเอ็นดอร์ฟิน ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข ผ่อนคลายความเครียด ลดความกังวลอีกทั้งยังดีต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย

2. แสดงความรักและเคารพ

แสดงถึงความรัก ความนับถือ ยกย่องและเคารพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกคุณค่าของตนเองที่ยังสำคัญต่อคนในครอบครัวและมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป ลดความวิตกกังวลต่างๆการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

3. งานอดิเรก

ชักชวนผู้สูงอายุทำงานอดิเรกต่างๆเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินและกระตุ้นจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ งานศิลปะ การเล่นดนตรี ทำอาหารหรือเลี้ยงสัตว์

4. ให้เวลาพบเจอกัน

หาเวลาว่างมาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ การรับประทานอาหาร การท่องเที่ยวหรือทัวร์ต่างประเทศ รวมไปถึงการพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆที่ลูกหลานอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีให้ผู้สูงอายุได้ระบายถึงสิ่งภายในใจของตนเอง ได้เล่าเรื่อยและพูดคุยให้ปลอดโปร่ง ลดความตึงเครียด

5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

เลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความห่วงใย จากลูกหลานและคนใกล้ตัว ที่อยากให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นการช่วยเพิ่มกำลังใจและสร้างความสุขภายในจิตใจของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

6. ใส่ใจในเรื่องการนอนหลับและพักผ่อน

ใส่ใจในเรื่องการนอนหลับและพักผ่อนของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพาท่านไปพักผ่อนจิตใจ อารมณ์ที่ซึมเศร้า และการให้ท่านได้นอนหลับอย่างเต็มที่ นอกจากที่จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ท่านรู้สึกไม่เหงาและสุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วย

 

 เพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์ด้านร่างกายและจิตใจ

ภัยคุกคามสำหรับผู้สูงอายุ

older person's disease

ปัจจุบันนี้ทั่วโลกและเมืองไทยกำลังเตรียมตัวในการปรับตัวเพื่อที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีอัตราผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี จึงทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ ทั้งด้านการเป็นอยู่ สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีการป้องกันและเรียนรู้ถึงภัยคุกคามสำหรับผู้สูงอายุที่สร้างความกังวลและเจ็บป่วยทางกายและใจเป็นอย่างมาก เราไปดูกันเถอะว่าภัยคุกคามสำหรับผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงมีอะไรบ้าง

 

โรคเบาหวาน

เรียกได้ว่าเป็นโรคที่สร้างความทรมานและน่าเป็นห่วงอย่างมากให้แก่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยทีเดียว สำหรับโรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านร่างกายที่จะมีการผลิตฮอร์โมนอินซูลิไม่เพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมีปริมาณต่ำหรือสูงจนเกิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาวะแทรกซ้อนสูง จึงต้องให้ความสำคัญในด้านการดูแลและรักษาเป็นพิเศษ

 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็นภัยคุกคามคนไทยและผู้สูงอายุ อันดับ 2 เลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วโรคหัวใจและหลอดเลือดพบได้มากในกลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต มีค่าใช้จ่ายที่สูง จะต้องทานยาควบคุมพร้อมทั้งไม่มีการรักษาให้หายขาด และที่สำคัญไม่แสดงอาการให้เห็นในช่วงเริ่มต้น มีโอกาสเสียชีวิตอย่างกะทันหันได้ง่ายในรายที่กล้ามเนื้อหัวใจตาย

older person's disease

โรคทางสมองและระบบประสาท

เรียกได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงและภัยคุกคามที่พบเจอได้บ่อยมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จะเป็นความผิดปกติที่บริเวณระบบประสาทและสมอง มีผลต่อความรู้สึก การควบคุมอารมณ์ ความจำ และการเรียนรู้ จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากอาจส่งผลอันตรายได้ถึงชีวิต

 

โรคซึมเศร้า

เรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยทีเดียว เพราะไม่ใช่แค่วัยรุ่นหรือคนทำงานเท่านั้นที่สามารถป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน คุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 1.5 ล้านคน โดยมีผู้สูงอายุ 26.5% ซึ่งก็เนื่องจากวัยชรา เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและร่างกาย มีผลต่อสุขภาพจิต ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตนเองเป็นภาระ มีความเครียด รู้สึกไร้ค่า ขาดความมั่นใจ เพราะฉะนั้นลูกหลานและคนใกล้ตัวจะต้องคอยสังเกตอาการต่างๆที่ผิดปกติของผู้ใหญ่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นอาการเศร้า เบื่อหน่าย นอนไม่หลับ หรือนอนหลับมากเกินไป รู้สึกหดหู่ หมดอาลัยตายยาก ชอบพูดถึงเรื่องตาย รวมไปถึงมีอาการต่อต้านการทานยาประจำตัว และอาการผิดปกติต่างๆมากมาย

 

ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจหรือร่างกาย ลูกหลานใกล้ตัวควรที่จะให้ความสำคัญพร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเสมอเพื่อที่จะทำให้เขามีแรง มีกำลังใจพร้อมทั้งใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขปราศจากภัยคุกคามมากที่สุด

สุขภาพจิต เรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

Mental health

เรื่องของสุขภาพจิตคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับมนุษย์ ทุกเพศทุกวัย มีผลต่อการดำเนินชีวิตและการแสดงออก รวมไปถึงนำมาซึ่งพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะมีแข็งแรง สมบูรณ์แบบแค่ไหน ร่ำรวยเงินทอง แต่ถ้าหากจิตใจมีปัญหาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ ในทางกลับกันถ้าหากร่างกายอ่อนแอหรือต้องเผชิญกับโรคต่างๆ แต่มีจิตใจที่เข้มแข็ง สุขภาพจิตดี ก็จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสามารถที่จะมีแรงกระตุ้นในการทำงาน การใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี

 

คุณรู้หรือไม่ว่าข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์คนไทยที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ที่มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด ความรัก รวมไปถึงโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีคนไทยที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 4,000 รายเดือดต่อปี หรือราวๆ 300 รายต่อเดือน เป็นอันดับที่ 57 จากทั่วโลกที่จะมีคนฆ่าตัวตายสูงถึง 800,000 คนต่อปี ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 อัตราผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจะพุ่งสูงถึง 1,500,000 คน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากเลยทีเดียว

Mental health

ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าการที่คุณหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล ความเครียดที่มารุมเร้า อาการหงุดหงิด ขี้ระแวง ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง มองโลกในแง่ร้าย หรือชอบจมอยู่กับปัญหา และอีกหลากหลายอารมณ์นั้น ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือน่าหวาดกลัวแต่อย่างใด แต่ถ้าหากอาการดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตในหลายๆด้านทั้งความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การทำงาน ชีวิตครอบครัว รวมไปถึงสุขภาพร่างกาย  ที่เรียกได้ว่าถ้าหากจิตกำลังป่วยก็จะส่งผลให้ร่างกายเราป่วยด้วยนั่นเอง

 

เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันมาใส่ใจถึงเรื่องของสุขภาพจิตใจเราให้มากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญถึงระบบความคิดและความรู้สึก รวมไปถึงปรับตัวเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะอยู่ในภาวะที่เป็นสุข นอกจากตัวเราแล้วก็ต้องใส่ใจถึงความรู้สึกของคนรอบข้าง สังเกตความเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติว่ามีอารมณ์และพฤติกรรมอะไรที่น่ากังวลหรือไม่ เพราะบางครั้งเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หงุดหงิดไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆ แต่ถ้าหากลองในมุมกลับกัน คนเหล่านั้นอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจอยู่ก็ได้

 

เมื่อใดที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ทุกข์ใจ รวมไปถึงเห็นถึงการเปลี่ยนของด้านอารมณ์และจิตใจของตัวเอง เห็นคนรอบข้างที่มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง เราควรหันมาพูดคุยระบาย ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ได้ผ่อนคลายความเครียดและความทุกข์ รวมไปถึงได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและรู้สึกเย็นใจ พร้อมหาวิธีการเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับตัวเอง ถ้าหากจิตใจพร้อม ก็จะมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และพร้อมที่จะสู้ต่อ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขแน่นอน

พระอาทิตย์เที่ยงคืน ทัวร์สแกนดิเนเวียที่ไม่ควรพลาด เพื่อเพิ่มความสุขทางจิตใจ

พระอาทิตย์เที่ยงคืน ทัวร์สแกนดิเนเวียที่ไม่ควรพลาด เพื่อเพิ่มความสุขทางจิตใจ

เรียกได้ว่าเป็นทริปจุดมุ่งหมายของใครหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับการทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์พระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือการเที่ยวประเทศนอร์เวย์ ดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วิวทิวทัศน์ที่งดงามและทัศนียภาพที่ถูกกล่าวขานและบอกต่อไปทั่วโลก และสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวมากมายเดินทางเข้าทัวร์สแกนดิเนเวียอย่างต่อเนื่องเลยก็คือ The Midnight Sun หรือ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครๆก็อยากที่จะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน

พระอาทิตย์เที่ยงคืน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์และหันแกนขั้วโลกใต้และเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ประเทศที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับแสงสว่างและเกิดความร้อนเหมือนตลอดเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายเดือน คุณสามารถที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ที่แผ่ความร้อนและแสงสว่าง ให้บรรยากาศที่เย็นสบาย ไม่ร้อนจัดจนเกินไป ตลอดระยะเวลากลางวันและเคลื่อนตัวลงต่ำอยู่ประมาณริมขอบฟ้าในช่วงเวลากลางคืน และจะค่อยๆเคลื่อนตัวโผล่ขึ้นมาอีกครั้งประมาณเวลาเที่ยงคืน เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทั้งสวยงาม ตระการตาและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 

ประเทศนอร์เวย์ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนจะสามารถมองเห็นได้ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ทั้งประเทศไอซ์แลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ แต่จะสามารถที่จะเห็นชัดเจนมากที่สุดในประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองทรูมเซอร์ เมืองสวาลบาร์ด และเมืองนอร์ทเคป ที่จะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ยาวนานถึง 73 วันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองและประเทศที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ น่าตื่นตาตื่นใจกันไม่ขาดสายเลยทีเดียว

 

นอกจากนี้การเที่ยวนอร์เวย์หรือทัวร์สแกนดิเนเวียเพื่อที่จะสัมผัสปรากฏการณ์เที่ยงคืนแล้ว คุณจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเที่ยวนอร์เวย์ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิว น้ำตก และฟยอร์ด  หรืออาจจะนั่งเรือชมความงดงามของทัศนีภาพของประเทศนอร์เวย์ในเขตชายฝั่งเมืองออสโล เดินท่องเที่ยวในเมืองหลวง ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเก่าแก่และทรงคณค่า เรียกได้ว่าการทัวร์สแกนดิเนเวียที่คุ้มค่าแบบสุดๆ

 

สำหรับใครที่มีโปรแกรมทัวร์สแกนดิเนเวียอย่าลืมแวะมาพบกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนและเที่ยวนอร์เวย์ที่มีสิ่งมหัศจรรย์และน่าประทับใจรอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้พบกับความงดงามและประสบการณ์ที่ควรได้มาสัมผัสสักครั้งในชีวิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourlines.co.th

การรักษาด้วยเทคโนโลยีในอนาคต

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปไกลมาก เต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัย การเงินการลงทุน และที่สำคัญเลยคือด้านการแพทย์ ที่ในอนาคตจะมีการรักษาด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากมาย มนุษย์จะมีทางเลือกมากขึ้นด้านสุขภาพ โรงพยาบาลทั้งหมดจะมีการปรับเปลี่ยนและนำมาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาและคนส่วนใหญ่จะหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น  ในอนาคตจะมีการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบไหนที่น่าสนใจและจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักในวงการแพทย์บ้าง เราไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกัน

 

การรักษาด้วยเทคโนโลยีในอนาคต

Artificial intelligence

ในอนาคตจะมีการพัฒนา AI (Artificial intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ให้มีบทบาทสำคัญสำหรับการรักษามากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วย ความสามารถในการช่วยเหลือแพทย์เวชปฏิบัติในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ สามารถที่จะวิเคราะห์และจดจำรายละเอียดต่างๆและบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะนำเสนอการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับมนุษย์

 

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 ตลาดของ AI จะเข้ามาเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย จึงได้มีการพัฒนาระบบการเข้าถึง การแพทย์ให้กับ AI อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเมื่อคุณเข้ารักษาที่โรงพยาบาล คลินิกต่างไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลและเอกชน คุณจะได้รับการรักษา การบริการจาก AI อย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ AI ยังสามารถที่จะแนะแนวทางออกในการแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยโดยตรงแบบอัตโนมัติอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยว่าได้ปฏิบัติตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดหรือไม่ด้วยระบบจดจำใบหน้าและตรวจจับการเคลื่อนไหว  เป็นการเริ่มต้นของนวัตกรรมใหม่ในวงการแพทย์ที่จะกลายเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับรักษา นั่นก็คือ DOT หรือ การบำบัดด้วยการสังเกตการณ์โดยตรง นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทต่างๆยังได้มีการผลิตและสร้างนวัตกรรมการรักษาด้วยระบบต่างๆออกมาต่อเนื่องเรียกได้ว่าในอนาคตเราจะต้องได้เห็นการรักษาที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอน

 

การตรวจพิสูจน์ของเหลว

Liquid Biopsy หรือ การตรวจพิสูจน์ของเหลว ความสามารถในการสกัดเซลล์มะเร็งออกจากตัวอย่างเลือดปกติได้ มีศักยภาพในการติดตามดูเซลล์มะเร็งแบบที่ไม่ต้องรุกรานร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการติดตามเซลล์มะเร็งนั้นจะต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อหลายรอบๆ  การตรวจพิสูจน์ของเหลวนี่เองที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นความท้าทายของร่างกายผู้ป่วย และเป็นความแปลกใหม่ในวงการแพทย์ เป็นการวินิจฉัยโรคที่จะมุ่งเน้นไปยังตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็น เซลล์มะเร็งหรือดีเอ็นเอ  เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ของการรักษาที่จะทำให้การติดตามดูเซลล์มะเร็งเป็นสิ่งที่ไม่รุนแรงต่อร่างกายและสภาวะจิตใจของผู้ป่วยด้วย

 

 

 

ภูมิคุ้มกันบำบัด

ภูมิคุ้มกันบำบัด จะเน้นถึงด้านความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรับมือกับโรคมะเร็งได้ดีมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะพลิกโฉมกระบวนการรักษาโรคมะเร็งเลยทีเดียว ภูมิคุ้มกันบำบัดจะช่วยสร้างมิติใหม่ ทั้งในแง่ของความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้จำนวนมากหรือการยืดอายุผู้ป่วยให้มีอายุที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น สำหรับความคาดหวังของการรักษาด้วยระบบภูมิคุ้มกันบำบัดนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของมันเป็นหลักในการนำไปใช้กับผู้ป่วยวงกว้าง เพื่อที่จะทำให้อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพด้านมะเร็งวิทยาโดยเฉพาะได้ถูกพัฒนาและเพิ่มขึ้นมากที่สุด เราจะสามารถเห็นการรักษาอื่นๆด้วยระบบนี้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างแบบใหมระดับโมเลกุล เช่น การผสมผสานวิทยาการรักษาด้วยยาเก่าและยาใหม่ ,การปรับเกณฑ์การใช้ยาและวัคซีน,การดัดแปลงโมเลกุลรักสัญญาณให้เป็นแบบลูกผสม เป็นต้น

 

 

โฮโลแกรมเพื่อการศึกษากายวิภาค

ในปัจจุบันนี้ ทางไมโครซอฟต์กำลังดำเนินและพัฒนาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี HoloLens หรือ แว่นตาพร้อมหูฟังในรูปแบบ Headset ที่จะสามารถแสดงผลของภาพโฮโลแกรม หรือภาพเสมือนจริง จากการที่ผู้สวมใส่มองเห็นวัตดุในโลกดิจิทัลให้ออกมาสู่โลกภายนอก สามารถที่จะจับต้องและควบคุมได้ด้วยมือเปล่า และเทคโนโลยีนี้เองจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ เพื่อที่จะให้แพทย์สามารถเข้าใจระบบและส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการศึกษากายวิภาคนั่นเอง

 

มีดผ่าตัดอัจฉริยะ

มีดผ่าตัดอัจฉริยะ ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในแพทย์สำหรับการผ่าตัดโรคมะเร็ง  เนื่องจากปัญหาของการผ่าตัดเนื้อร้ายส่วนใหญ่แพทย์จะไม่สามารถทราบถึงขอบเขตของเนื้อร้ายว่าไปสิ้นสุดที่ตรงไหนได้อย่างชัดเจนนักและการตัดชิ้นเนื้อที่ไม่สามารถทราบถึงขอบเขตได้นั้นก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บตัว แต่ถ้าหากตัดน้อยจนเกินไปก็สามารถที่พัฒนาและกลับมาเป็นโรคมะเร็งได้อีก โดยมีดผ่าตัดอัจฉริยะนี้จะสามารถบอกได้ทันที่ถึงพื้นที่ของเซลล์มะเร็งและพื้นที่ที่เป็นปกติ

การรักษาด้วยเทคโนโลยีในอนาคต 2

เรียกได้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาและวงการแพทย์ นอกจากที่เราจะได้เห็นถึงความแปลกใหม่และความทันสมัยในการรักษาแล้ว สิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเลยคือการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายแรงที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ผู้คนจะมีอายุที่ยืนนานขึ้น การผ่าตัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงในด้านการของการวินิจฉัย การตรวจต่างๆที่จะเต็มไปด้วยความสะดวกและความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยมากที่สุด

ประเทศไทยศูนย์การแพทย์อาเซียน

ปัจจุบันนี้ประชาคมอาเซียนเข้ามามีบทบาทประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการการแพทย์และความร่วมมือด้านสาธารณสุข ที่จะครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 10 ด้านคือโรคติดต่อ ความปลอดภัยด้านอาหาร ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยาการเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด การควบคุมยาสูบ เอดส์ สุขภาพจิต สุขภาพแม่และเด็ก โรคไม่ติดต่อ และการแพทย์ดั้งเดิม ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยมีส่วนรวมและบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างมาก เป็นเสมือนศูนย์การแพทย์ของอาเซียนที่เต็มไปด้วยความมีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประเทศไทยศูนย์การแพทย์อาเซียน

 

จากการรายงานในปี พ.ศ. 2555 Thailand Reports Big Surge in Med Tourism ของ Maria Lenhart ได้มีคาดการณ์ทางด้านการแพทย์ว่าจะมีชาวต่างประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาทำการรักษาด้านการแพทย์ของประเทศไทยถึง 2.53 ล้าน สูงขึ้นอย่างมากถ้าเทียบกับปี พ.ศ 2550 ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.37 ล้านคน และในปี 2560 ที่ผ่านมาก็ยังมีอัตราผู้เข้ารักษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเป็นการรักษาด้าน Orthopedic, Heart Surgery, Cosmetic Surgery และ Dental ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวอาเซียน และมีชาวต่างชาติทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เป็นต้น

 

ได้มีการวิเคราะห์ว่าสิง่ที่ทำให้ด้านการแพทย์ของประเทศไทยน่าสนใจและมีคนเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นเพราะมีราคาที่ถูก สามารถเข้าถึงได้ และมีความหลากหลาย สามารถที่จะทำให้ได้หลายอย่าง ทั้งเรื่องของโรคต่างๆรวมไปถึงการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศ การทำศัลยกรรมทั่วไป เป็นต้น อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนาและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้หลายคนต้องการที่จะเดินทางมารักษายังประเทศไทยนั่นเอง

 

การจัดอันดับโรงพยาบาลในระดับโลก

จากการสำรวจตามมูลค่าราคาตลาด จากโรงพยาบาลทั่วโลก ได้พบว่าในปีพ.ศ 2555 ประเทศไทยถูกจักให้เป็นอันดับ 3 ของโลกในด้านโรงพยาบาลและการรักษาในกลุ่มของโรงพยาลบาล BGH คือ โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีจะมูลค่าและการหมุนเวียนอยู่ที่ 5,635 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์การแพทย์ของอาเซียนที่นอกจากจะได้รับความสนใจจากคนในสมาคมอาเซียนแล้วยังมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อทำการรักษาหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นจำนวนมาก และนี่ก็จะส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาด้านการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจของอาเซียนด้วย

 

ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของอาเซียน

ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของอาเซียนนนั้น ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์จะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ทั้งนี้ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิฟปินส์ก็กำลังพยายามที่จะผลักดันตนเองให้มีศักยภาพเทียบเท่าเท่าเช่น นอกจากนี้ยังมีประเทศบรูไนที่จะมีราคาในการทางการแพท์ที่ใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์แต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษามากนัก

ประเทศไทยศูนย์การแพทย์อาเซียน 2

และเมื่อวิเคราะห์ถึงประเทศไทยก็จะเห็นได้ชัดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาภายอาเซียน 100 ล้าน ก็จะมีกว่า 40 ล้านคนที่เข้ามาทำการรักษาในประเทศไทย และได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีชาวเอเชียนจำนวนกว่า 20 ล้านคนที่จะเข้ามารักษาและท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นการตอบสนองภาพลักษณ์ของความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อาเซียนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

โดยในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมุ่งเน้นในนโยบายที่ดี สำหรับการสร้างและพัฒนาโรงพยาบาลตามเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของเมืองไทย เพื่อที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการลดจำนวนการเข้ามาของผู้ป่วยที่ไม่กำลังซึ้อ เป็นการให้ความสำคัญที่เทียบเท่า นอกจากนี้ปัจจุบันได้มีการเปิดกว้างถึงเรื่องวิชาชีพของแพทย์พยาบาลจากประเทศเพื่อนบ้าน ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และ สปป.ลาวมากขึ้น ถึงแม้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากสักเท่าไหร่ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ได้มีการสอบผ่านวิชาชีพทางการแพทย์มาได้ เพราะฉะนั้นนอกจากประเทศไทยจึงเป็นการรวมบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี่ก็ได้มีตรวจสอบให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากที่สุด

 

การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เป็นนโยบายที่จะให้ประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศทางบริการด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยได้มีการสร้างความก้าวหน้า สนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อที่จะสามารถให้บริการด้านสุขภาพกับคนไทยและชาวอาเซียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการสนับสนุนเอกชนเกี่ยวกับศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงการรักษาที่มีราคาถูกหรือทางเลือกมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมของแรงงานต่างชลาติ มีนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ เช่น ประกันภัยการเดินทาง,การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเวียน และมีการมอบทุนนักเรียนแพทย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในประเทศไทย และพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพทางการแพทย์ เพื่อที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์การแพทย์ของอาเซียนอย่างแท้จริง

 

เรียกได้ว่าในทุกภาคส่วนทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยได้มีการตื่นตัว พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาในแขนงต่างๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของอาเซียนที่แท้จริง มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากที่สุด

เสพสื่อข่าวสารทางด้านธุรกิจด้านสุขภาพในไทยอย่างไรไม่โดนหลอก

เสพสื่อข่าวสารทางด้านธุรกิจด้านสุขภาพในไทย

หากจะพูดถึงเทรนด์เพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอยู่อย่างมากในประเทศไทยและทั่วโลก ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่ผู้คนหันมาใส่ใจและให้ความสนใจสุขภาพในเรื่องของอาหาร ยา และการออกกำลังกาย ซึ่งเป็น 3 ตัวแปรหลักที่จะช่วยให้สุขภาพของทุกคนดูดีจากภายในสู่ภายนอก ช่วยลดและชะลอวัย รวมไปจนถึงการซ่อมแซมสุขภาพที่เสียไปให้กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งเพื่ออายุที่ยืนยาว ซึ่งในยุคของกระแสการดูแลสุขภาพได้มาควบรวมเข้ากับกระแสแห่งเทคโนโลยีนี่เอง จึงทำให้การเผยแพร่ข่าวสารทางด้านสุขภาพในประเทศไทยและทั่วโลกก็ได้เปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอตามไปด้วย ซึ่งจากเดิมที่มักจะเน้นในเรื่องของการบอกกล่าวถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ มาเป็นการชี้ให้เห็นประโยชน์และโทษของการดูแลสุขภาพที่ดีและผิดลักษณะว่าจะส่งผลกับสุขภาพอย่างไร

 

ส่วนการเผยแพร่ข่าวด้านธุรกิจด้านสุขภาพในยุคดิจิตอลนั้น หากจะให้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามความสนใจ ก็สามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมอาหาร กลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและวิตามินป้องกัน กลุ่มการแพทย์หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเทรนด์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเมื่อข่าวสารเพื่อสุขภาพนั้นมีให้เลือกเสพกันอย่างหลายหลาย แล้วผู้เสพสื่ออย่างเราควรที่จะทำอย่างไรที่จะเสพสื่อที่เชื่อถือข้อมูลได้ และไม่หลงเป็นเหยื่อเชื่อคำลวงในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลอกลวง วันนี้บทความของเราก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ควรรู้มาบอกกันแล้วที่นี่ ดังต่อไปนี้

 

  • เสพสื่ออย่างมีสติ โดยเฉพาะสื่อเกี่ยวกับสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับร่างกายของเรา ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือเลือกเสพสื่อที่มีแหล่งที่มาหรือมีข้อมูลอ้างอิงได้เพื่อความปลอดภัย

 

  • เลือกเชื่อสื่อสุขภาพที่มีความสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางด้านความงาม ทางที่ดีควรเลือกเสพสื่อที่มีความเป็นจริง และควรใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจให้มากก่อนเลือกใช้

 

  • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่เผยแพร่ เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริง และป้องกันการเกิดอันตรายกับชีวิต